Wieprz, strona glowna Gminy Gmina Wieprz - galeria Forum Gminy Wieprz Praca w UG Znajdz na stronie Dane adresowe Urzedu Gminy Wieprz GCI Wieprz BIP UG Wieprz
 


       Wyszukiwarka
       Mapa Gminy
 

       Przydatne informacje

nieruch_sprzedaz.jpg
zkirg_ban.gif

smieci_logo.jpg
 

       Strony zwiazane z Gmina


baner_bip_new.jpg
baner_zlobek1.jpg
baner_cybernetyczna.jpg
baner_ug_sprawny.jpg
proj_org_pozalek.jpg
ePUAP.gif
baner_orlik_2012.jpg
baner06.gif
ban_strategia.gif
baner_pogoda.jpg
kis_baner.jpg
wiesci_baner.jpg
newsletter.jpg
lgr_baner.jpg
baner_informacje_eu.gif
baner04.gif
baner_spartak.jpg
baner_osp_wieprz.jpg
baner_nidek.png
baner_gops.gifStrony partnerskie:

radio_andr_banner.jpg
baner_swinia.gif
kkp_banner.jpg
 

Wzory pism i formularzy


MELDUNKI:
icon26.pngWymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące-informacje
icon26.pngWymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące-zgłoszenie
icon26.pngWymeldowanie z miejsca pobytu stałego-zgłoszenie
icon26.pngZameldowanie na pobyt stały lub czasowy na okres powyżej 3 miesięcy-informacje
icon26.pngZgłoszenie pobytu stałego
icon26.pngZgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

DOWODY:
icon26.pngWydanie, wymiana dowodu osobistego - informacje
icon26.pngWniosek o wydanie dowodu osobistego


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:
icon26.png WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ  Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

icon26.pngOŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

icon26.png OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO  SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM   PODATKU DOCHODOWYM

icon26.png
 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU

icon26.png OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

icon26.png OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO

icon26.png Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły  lub szkoły wyższej 

ŚWIADCZENIA RODZINNE:

icon26.png Wymagane dokumenty do wniosków  w sprawie świadczeń rodzinnych ( dotyczy również „becikowego” )

icon26.png WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

icon26.png WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

icon26.png WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

icon26.png WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

icon26.png WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

icon26.png ZAŚWIADCZENIE potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką  medyczną, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka 

icon26.png OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

icon26.png OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO  SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM   PODATKU DOCHODOWYM

icon26.png OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

icon26.png OŚWIADCZENIE O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CONAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWOWAWCZEGO

icon26.png OŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

icon26.png OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

icon26.png OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

icon26.png OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

icon26.png OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO 

icon26.png OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY WYŻSZEJ

icon26.png OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY 

icon26.png OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

PODATKI:
icon26.png INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
icon26.pngDEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
icon26.pngDEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
icon26.pngDEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
icon26.pngWniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
icon26.pngWniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej
icon26.pngWniosek o ulgę z tytulu nabycia gruntów
icon26.pngDT-1 - to deklaracja na podatek od środków transportowych 
icon26.pngDT-1a - to załącznik do tej deklaracji 

USUWANIE DRZEW:
icon26.pngInformacja dotycząca wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
icon26.pngWzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH:
icon26.png
Informacja o dofinansowaniu kosztów kształcenia pracowników młodocianych
icon26.pngFORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS
icon26.pngOŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS
icon26.pngWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
icon26.pngZawiadomienie o zawarciu umowy

INNE:

icon26.pngWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
icon26.pngWniosek o nadanie numeru budynku