Wieprz, strona glowna Gminy Gmina Wieprz - galeria Forum Gminy Wieprz Praca w UG Znajdz na stronie Dane adresowe Urzedu Gminy Wieprz GCI Wieprz BIP UG Wieprz
 


       Wyszukiwarka
       Mapa Gminy
 

       Przydatne informacje

nieruch_sprzedaz.jpg
zkirg_ban.gif

smieci_logo.jpg
 

       Strony zwiazane z Gmina


baner_bip_new.jpg
baner_zlobek1.jpg
baner_cybernetyczna.jpg
baner_ug_sprawny.jpg
proj_org_pozalek.jpg
ePUAP.gif
baner_orlik_2012.jpg
baner06.gif
ban_strategia.gif
baner_pogoda.jpg
kis_baner.jpg
wiesci_baner.jpg
newsletter.jpg
lgr_baner.jpg
baner_informacje_eu.gif
baner04.gif
baner_spartak.jpg
baner_osp_wieprz.jpg
baner_nidek.png
baner_gops.gifStrony partnerskie:

radio_andr_banner.jpg
baner_swinia.gif
kkp_banner.jpg
 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Oglna charakterystyka.jpgGmina Wieprz położona jest w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim. Obszar gminy rozciąga się w obrębie Pogórza Śląskiego, ograniczonego od północy Kotliną Oświęcimską. Całą jej powierzchnię odwadniają dwa większe potoki należące do zlewni rzeki Skawy tj. Wieprzówka wraz z dopływem Frydrychówką. Rzeźba terenu jest falista, pagórkowata, przechodząca ku południu w wysoką, pagórkowatą. Północną część gminy zajmują głównie stawy, a wzdłuż rzek rozwinął się system taras rzecznych. Przez jej teren przebiega pieszy, letni szlak turystyczny z Głębowic przez Gierałtowiczki i Gierałtowice do Przybradza. Gmina Wieprz ma bogatą przeszłość osadniczą. Znajduje się tutaj szereg zabytków architektonicznych takich jak kościoły, zespoły pałacowo – parkowe i przydrożne kapliczki. Gmina ma przede wszystkim charakter rolniczy - 90% użytków rolnych jest w posiadaniu indywidualnych gospodarstw rolnych nastawionych na hodowlę trzody chlewnej i bydła mlecznego. Działalność gospodarczą prowadzi około 400 podmiotów.
 
Z KART HISTORII

Zabytkowy Koci w Nidku1.jpgPradziejowy okres kolonizacyjny terenów obecnej gminy skupiał się głównie w obrębie doliny największej miejscowej rzeki – Wieprzówki. Najintensywniejsze zasiedlenie tego obszaru miało miejsce w epoce kamienia, a późniejsze ślady penetracji człowieka są znikome ze względu na brak lub zatarcie źródeł archeologicznych. Z tego względu nie można wysunąć pewnego wniosku o ciągłości osadnictwa od pradziejów do czasów wczesnego średniowiecza. We wczesnym średniowieczu omawiany teren należał do państwa Wiślan i wraz z innymi pozostawał pod wpływami politycznymi państwa Wielkomorawskiego. W połowie X w. znajdował się pod panowaniem czeskim, aby wreszcie zostać przyłączonym przez Mieszka I do rozwijającego się Państwa Polskiego. Pierwsze wzmianki pisane dotyczące Gminy Wieprz datuje się na 1318 rok i dotyczą wsi Wieprz określonej wówczas jako „villas militaris” – wieś obronna.