Wieprz, strona glowna Gminy Gmina Wieprz - galeria Forum Gminy Wieprz Praca w UG Znajdz na stronie Dane adresowe Urzedu Gminy Wieprz GCI Wieprz BIP UG Wieprz
 


       Wyszukiwarka
       Mapa Gminy
 

       Przydatne informacje

nieruch_sprzedaz.jpg
zkirg_ban.gif

smieci_logo.jpg
 

       Strony zwiazane z Gmina


baner_bip_new.jpg
baner_zlobek1.jpg
baner_cybernetyczna.jpg
baner_ug_sprawny.jpg
proj_org_pozalek.jpg
ePUAP.gif
baner_orlik_2012.jpg
baner06.gif
ban_strategia.gif
baner_pogoda.jpg
kis_baner.jpg
wiesci_baner.jpg
newsletter.jpg
lgr_baner.jpg
baner_informacje_eu.gif
baner04.gif
baner_spartak.jpg
baner_osp_wieprz.jpg
baner_nidek.png
baner_gops.gifStrony partnerskie:

radio_andr_banner.jpg
baner_swinia.gif
kkp_banner.jpg
 

Otwarte konkursy ofert


Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji wyjazdowego, krajowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 01.07.2013r. do 31.08.2013 r. Pobierz
_________________________________________________

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji stacjonarnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 01.07.2013r. do 31.08.2013r Pobierz

_________________________________________________ 

Wójt Gminy Wieprz ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia od dnia 1 kwietnia 2013r. do dnia 30 listopada 2013r

Ogłoszenie konkursu ofert
_________________________________________________

Zarządzeniem nr 20/2013 z dnia 29 marca 2013r. w sprawie: wyboru oferty w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia od dnia 1 kwietnia 2013r. do dnia 30 listopada 2013r.). Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała ofertę zgłoszoną przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu, złożoną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia od dnia 1 kwietnia 2013r. do dnia 30 listopada 2013r.).
Wybór oferty Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu podyktowany został spełnieniem kryteriów formalno-prawnych oraz merytorycznych zamieszczonych w Regulaminie Konkursu, a także przedstawionym i udokumentowanym zaangażowaniem w pomoc społeczną na terenie Gminy Wieprz.
Całkowity łączny koszt realizacji zadania nie przekroczy kwoty 55.500 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych, 00/100) i jest zależny od frekwencji uczestników.