Wieprz, strona glowna Gminy Gmina Wieprz - galeria Forum Gminy Wieprz Praca w UG Znajdz na stronie Dane adresowe Urzedu Gminy Wieprz GCI Wieprz BIP UG Wieprz
 


       Wyszukiwarka
       Mapa Gminy
 

       Przydatne informacje

nieruch_sprzedaz.jpg
zkirg_ban.gif

smieci_logo.jpg
 

       Strony zwiazane z Gmina


baner_bip_new.jpg
baner_zlobek1.jpg
baner_cybernetyczna.jpg
baner_ug_sprawny.jpg
proj_org_pozalek.jpg
ePUAP.gif
baner_orlik_2012.jpg
baner06.gif
ban_strategia.gif
baner_pogoda.jpg
kis_baner.jpg
wiesci_baner.jpg
newsletter.jpg
lgr_baner.jpg
baner_informacje_eu.gif
baner04.gif
baner_spartak.jpg
baner_osp_wieprz.jpg
baner_nidek.png
baner_gops.gifStrony partnerskie:

radio_andr_banner.jpg
baner_swinia.gif
kkp_banner.jpg
 

Baza organizacji pozarządowych


Gmina Wieprz współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań wynikających
z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 j.t.) w obszarze zgodnym z zadaniami własnymi gminy Wieprz wynikającymi z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku.


lp.Organizacje pozarządowe
1OSP Gierałtowice
Gierałtowice
34-122 Wieprz
2OSP Nidek
Nidek
34-122 Wieprz
3OSP Wieprz
34-122 Wieprz 218
4OSP Przybradz Przybradz 34-108 Frydrychowice
5OSP Frydrychowice
Frydrychowice34-108 Frydrychowice
6Arka
Wieprz 37
34-122 Wieprz
7Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Dzieciom "Nadzieja"
34-122 Wieprz 424
8Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Wieprz
Gierałtowiczki 14,
34-122 Wieprz
9Lokalna Grupa Działania  - Wieprz Ze Smakiem Wieprz 424
10Lokalna Grupa Rybacka – Dorzecze Soły i Wieprzówki Rajsko ul. Edukacyjna 9
11Fundacja Inicjatyw Społecznych 34-122 Wieprz 217

lp.Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
1Ludowy Klub Sportowy „Pogórze” Gierałtowice
34-122 Wieprz
2Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”
Wieprz 217
34-122 Wieprz
3Ludowy Klub Sportowy „Spartak”
Przybradz 134A34-108 Frydrychowice
4Ludowy Klub Sportowy „Sokół”
34-108 Frydrychowice 115B

lp.Uczniowskie Kluby Sportowe
1Uczniowski Klub Sportowy "Płomienie" w Wieprzu Zespół Szkół Samorządowych nr 2 w Wieprzu
2Uczniowski Klub Sportowy "Balans" w Gierałtowicach Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach