Wieprz, strona glowna Gminy Gmina Wieprz - galeria Forum Gminy Wieprz Praca w UG Znajdz na stronie Dane adresowe Urzedu Gminy Wieprz GCI Wieprz BIP UG Wieprz
 


       Wyszukiwarka
       Mapa Gminy
 

       Przydatne informacje

nieruch_sprzedaz.jpg
zkirg_ban.gif

smieci_logo.jpg
 

       Strony zwiazane z Gmina


baner_bip_new.jpg
baner_zlobek1.jpg
baner_cybernetyczna.jpg
baner_ug_sprawny.jpg
proj_org_pozalek.jpg
ePUAP.gif
baner_orlik_2012.jpg
baner06.gif
ban_strategia.gif
baner_pogoda.jpg
kis_baner.jpg
wiesci_baner.jpg
newsletter.jpg
lgr_baner.jpg
baner_informacje_eu.gif
baner04.gif
baner_spartak.jpg
baner_osp_wieprz.jpg
baner_nidek.png
baner_gops.gifStrony partnerskie:

radio_andr_banner.jpg
baner_swinia.gif
kkp_banner.jpg
 

Konsultacje z trzecim sektorem


W myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery działalności pożytku publicznego jest jedną z form współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

W związku z powyższym 08 października 2010 r. Rada Gminy Wieprz podjęła uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uwagi do projektów aktów prawa miejscowego można zgłaszać zgodnie z zapisami znajdującymi się w ogłoszeniu o konsultacjach. Ogłoszenie wraz z projektem aktu prawa miejscowego będzie można pobrać poniżej.
 
Konsultowane dokumenty na bieżąco będą zamieszczane w tym dziale.
 
Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji winny zawierać następujące informacje:
a)    nazwę podmiotu zgłaszającego
b)    osobę do kontaktu
c)    telefon, e-mail lub adres pocztowy
d)    propozycję wprowadzenia nowego zapisu lub zmiany zaproponowanych wraz z uzasadnieniem.

Propozycje zmian należy składać drogą elektroniczną na adres: bsmaza@wieprz.pl

Załącznik:
Uchwała o konsultacjach nr XLVII/304/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 października 2010r.