Wieprz, strona glowna Gminy Gmina Wieprz - galeria Forum Gminy Wieprz Praca w UG Znajdz na stronie Dane adresowe Urzedu Gminy Wieprz GCI Wieprz BIP UG Wieprz
 


       Wyszukiwarka
       Mapa Gminy
 

       Przydatne informacje

nieruch_sprzedaz.jpg
zkirg_ban.gif

smieci_logo.jpg
 

       Strony zwiazane z Gmina


baner_bip_new.jpg
baner_zlobek1.jpg
baner_cybernetyczna.jpg
baner_ug_sprawny.jpg
proj_org_pozalek.jpg
ePUAP.gif
baner_orlik_2012.jpg
baner06.gif
ban_strategia.gif
baner_pogoda.jpg
kis_baner.jpg
wiesci_baner.jpg
newsletter.jpg
lgr_baner.jpg
baner_informacje_eu.gif
baner04.gif
baner_spartak.jpg
baner_osp_wieprz.jpg
baner_nidek.png
baner_gops.gifStrony partnerskie:

radio_andr_banner.jpg
baner_swinia.gif
kkp_banner.jpg
 

Aktualności


16.04.2013r.
_________________________________________________
Wójt Gminy Wieprz uznając celowość realizacji zadania w zakresie opieki społecznej pod nazwą: ,,Przygotowywanie i wydawanie w Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie ul. 1 Maja 11 gorącego posiłku dla osób potrzebujących, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić w okresie od 17.04.2013r. do 15.07.2013r” zgodnie z zakresem priorytetowych zadań publicznych określonych w Uchwale XIX/182/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, postanawia zlecić Zgromadzeniu Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – Dom Zakonny w Wadowicach z siedzibą w 34-100 Wadowice ul. Mickiewicza 33a realizację w/w zadania.

_________________________________________________
W dniu 05.04.2013r. została złożona oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w trybie bezkonkursowym - Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim - Dom Zakonny w Wadowicach (do pobrania w formie PDF). – nazwa zadania: Przygotowywanie i wydawanie w Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie ul. 1 Maja 11 gorącego posiłku dla osób potrzebujących, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.

Wszelkie uwagi dotyczące ofert można zgłaszać do dnia 15 kwietnia 2013r. osobiście: w Urzędzie Gminy Wieprz 34-122 Wieprz 217, pok. nr 17, telefonicznie: 33 8755-123 wew. 29 na adres e-mail: bsmaza@wieprz.pl

Pobierz ofertę

3.04.2013r.
_________________________________________________
Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok

Sprawozdanie z realizacji 2012

29.03.2013r.
_________________________________________________
Zarządzeniem nr 20/2013 z dnia 29 marca 2013r. w sprawie: wyboru oferty w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia od dnia 1 kwietnia 2013r. do dnia 30 listopada 2013r.). Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała ofertę zgłoszoną przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu, złożoną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia od dnia 1 kwietnia 2013r. do dnia 30 listopada 2013r.).
Wybór oferty Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu podyktowany został spełnieniem kryteriów formalno-prawnych oraz merytorycznych zamieszczonych w Regulaminie Konkursu, a także przedstawionym i udokumentowanym zaangażowaniem w pomoc społeczną na terenie Gminy Wieprz.
Całkowity łączny koszt realizacji zadania nie przekroczy kwoty 55.500 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych, 00/100) i jest zależny od frekwencji uczestników.


15.02.2013r.
_________________________________________________
Wójt Gminy Wieprz uznając celowość realizacji zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Organizacja warsztatów modelarskich na terenie Gminy Wieprz w okresie od 04.03.2013r. do 28.05.2013r.", zgodnie z zakresem priorytetowych zadań publicznych określonych w Uchwale nr XIX/182/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, postanawia zlecić Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu  realizację w/w zadania.
Na realizacje zadania publicznego udziela się dotacji celowej w kwocie 4.997,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych, 00/100).
Realizacja zadania publicznego nastąpi zgodnie z ofertą złożoną w dniu 04.02.2013r. i podaną do publicznej wiadomości zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

07.02.2013r.
_________________________________________________
Złożono ofertę organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):
Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom "Nadzieja" - oferta z dnia 4.02.2013r.; pod nazwą ,,Organizacja warsztatów modelarskich na terenie Gminy Wieprz w okresie od 04.03.2013r. do 28.05.2013r."
Wszelkie uwagi dotyczące ofert można zgłaszać do dnia 14 lutego 2013r. na adres e-mail:bsmaza@wieprz.pl

04.02.2013r.
_________________________________________________
Wójt Gminy Wieprz uznając celowość realizacji zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą ,,Filcem malowane - organizowanie warsztatów zdobienia tkanin techniką nunofilc dla kobiet z terenu Gminy Wieprz", zgodnie z zakresem priorytetowych zadań publicznych określonych w Uchwale XIX/182/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, postanawia zlecić Stowarzyszeniu Gospodyń Gminy Wieprz z siedzibą w Gierałtowiczkach 14  realizację w/w zadania.
Na realizację zadania publicznego udziela się dotacji celowej w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100).
Realizacja zadania publicznego nastąpi zgodnie z ofertą złożoną w dniu 24 stycznia 2013r. i podaną do publicznej wiadomości zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

24.01.2013r.
_________________________________________________
Złożono ofertę organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Wieprz Gierałtowiczki 14 34-122 Wieprz - oferta z dnia 24.01.2013r.; pod nazwą ,,Filcem malowane - organizowanie warsztatów zdobienia tkanin techniką nunofilc dla kobiet z terenu Gminy Wieprz"
Wszelkie uwagi dotyczące ofert można zgłaszać do dnia 01 lutego 2013r. na adres e-mail:bsmaza@wieprz.pl

23.10.2012r.
_________________________________________________
Wójt Gminy Wieprz uznając celowość realizacji zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą ,,Organizacja warsztatów modelarskich na terenie Gminy Wieprz", zgodnie z zakresem priorytetowych zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XI/88/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, postanawia zlecić Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu  realizację w/w zadania.

Na realizacje zadania publicznego udziela się dotacji celowej w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100).

Realizacja zadania publicznego nastąpi zgodnie z ofertą złożoną w dniu 15 października 2012r. i podaną do publicznej wiadomości zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

23.10.2012r.
_________________________________________________
Wójt Gminy Wieprz uznając celowość realizacji zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą ,,Organizowanie warsztatów podstaw sztuki kulinarnej dla dzieci i młodzieży z sołectwa Nidek", zgodnie z zakresem priorytetowych zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XI/88/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, postanawia zlecić Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu  realizację w/w zadania.

Na realizacje zadania publicznego udziela się dotacji celowej w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100).

Realizacja zadania publicznego nastąpi zgodnie z ofertą złożoną w dniu 15 października 2012r. i podaną do publicznej wiadomości zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

15.10.2012r.
_________________________________________________
Złożono oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

1. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom Nadzieja  - "Organizowanie warsztatów podstaw sztuki kulinarnej dla dzieci i młodzieży z sołectwa Nidek" - oferta z dnia 15.10.2012r. (do pobrania w formie PDF)

2. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom Nadzieja  - "Organizacja warsztatów modelarskich na terenie Gminy Wieprz" - oferta z dnia 15.10.2012r. (do pobrania w formie PDF)

Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących ofert do dnia 22.10.2012 r. na adres e-mail:bsmaza@wieprz.pl